رستوران نخل هتل کارون

رستوران نخل هتل کارون

Karoon Hotel Palm Restaurant

رستوران نخل هتل کارون    

تلفن

88806951

88806281

آدرس: تهران-میدان فاطمی-خیابان جویبار-کوچه غفاری-پلاک 18 هتل کارون

رستوران نخل هتل کارون