هتل 3 ستاره کارون تهران ایران - اتاق ها - یکنفره، دونفره و سه نفره - اکونومی، سنتی و ویژه

هتل 3 ستاره کارون تهران ایران - اتاق ها - یکنفره، دونفره و سه نفره - اکونومی، سنتی و ویژه

 • VIP Room (Double room)
 • VIP Room (Double room)
 • VIP Room (Double room)
 • VIP Room (Double room)
 • VIP Room (Double room)

  اتاق  گُلد کلاس Gold Class دو تخته                          هتل 3 ستاره کارون تهران ایران

 • VIP Room (Single room)
 • VIP Room (Single room)
 • VIP Room (Single room)
 • VIP Room (Single room)
 • VIP Room (Single room)

  اتاق  گُلد کلاس Gold Class تک تخته                      هتل 3 ستاره کارون تهران ایران

  اتاق سیلور کلاس Silver Class  دو تخته                      هتل 3 ستاره کارون تهران ایران

  اتاق سیلور کلاس Silver Class  تک تخته                      هتل 3 ستاره کارون تهران ایران

 • Traditional Room (Double room)
 • Traditional Room (Double room)
 • Traditional Room (Double room)
 • Traditional Room (Double room)

  اتاق سنتی ایرانی دو تخته                      هتل 3 ستاره کارون تهران ایران

 • Traditional Room (Single room)
 • Traditional Room (Single room)
 • Traditional Room (Single room)
 • Traditional Room (Single room)
 • Traditional Room (Single room)

اتاق سنتی ایرانی تک تخته                      هتل 3 ستاره کارون تهران ایران

هتل 3 ستاره کارون تهران ایران - اتاق ها - یکنفره، دونفره و سه نفره - اکونومی، سنتی و ویژه

هتل کارون دارای 24 باب اتاق که در سه گروه ویژه( وی آِی پی) ، سنتی  و اکونومی مجهز به امکانات اقامتی افتخار میزبانی شمارا دارد